Nasze biuro wyposażone jest w licencjonowane stanowiska komputerowego wspomagania projektowania:

  • kreślenia  - AutoCAD 2011,
  • projektowania przy użyciu BIM  - Revit Structure 2011 oraz Tekla Structures 2011
  • detalowania stali i żelbetu - AutoCAD Structural Detailing 2011,
  • obliczeń i analiz statyczno – wytrzymałościowych  - Autodesk Robot Structural Anlysis 2011, Geo5, ABACUS.

Posiadamy własna poligrafię - plotery OCE i HP, kserokopiarkę, falcerkę.
Wydajne łącze internetowe pozwala nam efektywną komunikację z innymi uczestnikami procesu budowlanego,
w razie potrzeby nasze serwery mogą zostać wykorzystane jako ‘baza projektu’.

Nasza dokumentacja może zostać wykonana w języku polskim a także opatrzona dodatkowymi opisami w innym ustalonym języku.

Format dokumentacji elektronicznej – pliki wektorowe .dwg, .pdf, i inne lub pliki rastrowe - .tif, .bmp, .jpg itp.

zaplecze_techniczne